Super Ključ
Novosti

DICTAMAT 304 AZ

DICTAMAT 304 AZ

Dictamat 304 AZ operacijski je sistem koji nije u potpunosti fiksiran na vrata već se otvaranje vrši jednom komponentom sistema. 

Opremljen je elektronskim kontrolnim sistemom, koji posjeduje memoriju "završne pozicije" što je odlična solucija u slučaju nestanka struje.

Operator vrata lagano nježno i tiho zatvara vrata te se na taj način povećava sigurnost, izbjegava buka i nepotrebno naprezanje.

download
Super Ključ d.o.o.
ured, veleprodaja, showroom
Ljudevita Gaja 62A
HR-10430 Samobor
Croatia
maloprodaja
Šmidhenova 12
HR-10430 Samobor
Croatia
tel
+385 (0)1 / 5806 341
fax
+385 (0)1 / 5806 342
e-mail

Wilka katalogNaslovna     Novosti     Proizvodi     Usluge     Reference     Dokumenti     Kontakt
Copyright © Super ključ. Sva prava pridržana.

Studio Imago