Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
PROIZVODI PREMA NAMJENI / OPREMA ZA PROTUPOŽARNA VRATA

Oprema za protupožarna vrata

Požarna vrata

Požar je jedna od nepogoda koja se može spriječiti, ali i na vrijeme zaustaviti. S našom opremom, koja je u skladu s EN normom, vaša će vrata biti sigurna od požara. 

WILKA
Erich Dieckmann GmbH
SCHWARTE
ATHMER
BaSys
DICTATOR
ROLF KUHN GMBH
GfA-Dichtungen
SUPERKLJUČ
SIMON
Beyer & Müller
Burg Wächter