Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
PROIZVOD PREMA NAMJENI / PASIVNA POžARNA ZAšTITA / VENTILACIJA PROZORA KOD DIZALA
PASIVNA POžARNA ZAšTITA
Pokaži izbornik
Ventilacija prozora kod dizala

Proizvodi za odvođenje dima u prozoru dizala jamče optimiziranu, kontroliranu ventilaciju i odvođenje dima iz šahtova dizala i strojarnica.

Linija proizvoda LiSE za odvođenje dima u osovini lifta s abZ (odobrenje Opće građevinske inspekcije) uključuje komande, detektore dima, višenamjenske senzore i tipke.

Sustavi SHEV-LIFT osiguravaju kontroliranu ventilaciju i odvođenje dima optimiziranu prema zahtjevu.

Kompaktni upravljački centar SHEV 3 LIFT posebno je dizajniran za odvođenje dima iz podiznih prozora.

Kompaktni upravljački centar kontrolira pogone u slučaju požara i za dnevnu ventilaciju.

Ventilacija prozora kod  dizala-1 Ventilacija prozora kod  dizala-2 Ventilacija prozora kod  dizala-3